ฝึกอบรมฯ เทศบาลเมืองแจระแม

เทศบาลเมืองแจระแม

   วันที่ 18 ส.ค. 2558 ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี www.jaeramair.go.th ขอขอบพระคุณ พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ ทต.เทพวงศา

ทต.เทพวงศา

   วันที่ 22 ก.ย. 2558 ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราช จังหวัดอุบลราชธานี www.thepwongsa.go.th ขอขอบคุณ พนักงานเทศบาลทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ อบต.ดอนจิก

อบต.ดอนจิก

   วันที่ 9 ก.ย. 2558 ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี www.donjik.go.th ขอขอบคุณ พนักงานส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ อบต.โพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่

   วันที่ 14 ต.ค. 2558 ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี www.phoyai-ubon.go.th ขอขอบคุณ พนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ อบต.ไหล่ทุ่ง

อบต.ไหล่ทุ่ง

   วันที่ 16 ก.ย. 2558 ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี www.laithung.go.th ขอขอบคุณ พนักงานส่วนตำบล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

ฝึกอบรมฯ ทต.ช่องเม็ก

“ทต.ช่องเม็ก”

   วันที่ 31 ส.ค. 2558 ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี www.chongmek.go.th ขอขอบคุณพนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่านครับ

ดูรายละเอียด...

เนื้อหาอื่นๆ...