ฝึกอบรมฯ ทต.เทพวงศา

   วันที่ 22 ก.ย. 2558 ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราช จังหวัดอุบลราชธานี www.thepwongsa.go.th ขอขอบคุณ พนักงานเทศบาลทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ครับ