ฝึกอบรมฯ เทศบาลเมืองแจระแม

   วันที่ 18 ส.ค. 2558 ฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี www.jaeramair.go.th ขอขอบพระคุณ พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ